Influenzavaccination

Influenzavaccination i lægehuset 2019
Der er åbent hus for influenza-vaccination på følgende dage:

Fredag den 1. november 2019 fra kl. 14.00 – kl. 16.00
Mandag den 4. november 2019 fra kl. 14.00 – kl. 16.00

 

Statens seruminstituts bekendtgørelse vedr gratis influenzavaccination:

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober til udgangen af året. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2018.

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 29. august 2017, har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

Privat Influenzavaccination:
For de der ønsker influenza vaccination, men som ikke opfylder ovenstående krav, tilbyder lægehuset vaccination for privat honorar á kr. 300,-