Influenzavaccination

Statens seruminstituts bekendtgørelse vedr gratis influenzavaccination 2019:

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. november til 15.januar 2020.

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 29. august 2017, har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år inden januar 2020
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

Privat Influenzavaccination:
For de der ønsker influenza vaccination, men som ikke opfylder ovenstående krav, tilbyder lægehuset vaccination for privat honorar á kr. 200,-