Om klinikken

Om Lægehuset.                                                                                                                                                    

Vi er tre praktiserende læger, som i fællesskab ejer og driver lægehuset i Morud.

Lægehuset er en kompagniskabspraksis, hvilket betyder at du som patient er tilmeldt lægehuset og ikke den enkelte læge.  Du kan frit benytte den læge, du ønsker, men ved akutte tilfælde tilses du af den først ledige læge.

Lægehuset varetager en lang række lægelige funktioner herunder behandling og visitering af akut opstået sygdom, almindeligt skadestuearbejde, forebyggelse/helbredsundersøgelser, børneundersøgelser/vaccinationer, småkirurgiske indgreb, attestarbejde,  mm.
Vores klinikpersonale varetager diverse undersøgelser herunder blodprøvetagning, ekg, lungefunktion og allergiudredning ved priktest. Det er muligt at få taget blodprøver i lægehuset i forbindelse med sygehusforløb.
Vores personale varetager herudover udvalgte selvstændige konsultationer af kroniske sygdomstilstande som forhøjet blodtryk, for højt kolesterol, KOL, overvægt og diabetes.

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger. Uddannelseslægen arbejder tæt sammen med en erfaren kollega fra lægehuset, der står som garant for at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt.

Vi fungerer desuden som uddannelsessted for bioanalytikeruddannelsen og sekretæruddannelsen i samarbejde med OUH.

Konsultation
Konsultation foregår efter aftale.

 Der er dagligt konsultationer i tidsrummet mellem kl. 09.00 – 15.00. Onsdage er der aftenkonsultation i tidsrummet mellem kl. 15.00 – 17.00.

Åben konsultation for blodprøver
Blodprøvetagning foretages ved klinikpersonale uden tidsbestilling mellem kl. 08.00 – 09.00 hver dag.
Ved ankomst bedes man køre sundhedskortet gennem kortlæseren ved hoveddøren og tage plads i venteværelset.
Det kan stadig lade sig gøre at bestille tid til blodprøver senere på dagen indtil kl. 13.20.
Blodprøver afhentes til OUH kl. 13.30.

Telefonkonsultation
Lægerne har telefonkonsultation dagligt mellem kl. 08.00 – 09.00.

 Vi bestræber os på at være så mange læger så muligt ved telefonerne hver dag, men indimellem kan der være frafald pga. samtidigt tilsyn af akutte patienter. Patienthenvendelser vedr. prøvesvar og svar på undersøgelser bedes rettet i denne telefontid.
Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet efter kl. 09.00 eller via “selvbetjening” på forsiden.

Tidsbestilling og receptfornyelse
I tidsrummet mellem kl. 09.00 – 12.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser.
Formiddagspause fra kl. 10.00 – 10.20.
Frokostpause fra kl. 12.00 – 12.30.
Onsdag lukker telefonen kl. 12.00, hvorefter der henvises til eftermiddags-vagttelefonen.

Vagtordning
Lægehuset deler eftermiddagsvagt mellem kl. 14.00 – 16.00 med lægehusene i Vissenbjerg og Aarup. Det betyder, at vores telefon kan henvise til andet lægehus i dette tidsrum ved akut opstået sygdom.

Lægevagten
Efter kl. 16.00 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 70 11 07 07.