Priser

Priser

 

Oversigt over de ydelser, der ikke er fastsat af PLO (Praktiserende Lægers Overenskomst), men af lægehuset selv. Priserne er inkl. moms.

Der vil således være flere ydelser, der er egenbetaling for, men disse vederlag er fastsat af PLO og figurerer derfor ikke på nedenstående liste.

Prisændringer kan finde sted ved årsskiftet.   

 

Kopi af journalmateriale afhængigt af, hvor mange sider, kan beløbe sig til                           kr.    500,00

Frihåndserklæring kan beløbe sig op til                                                                                    kr.    500,00

Kørekortsattest mellem 18 – 69 år                                                                                             kr.    400,00

Fornyelse af kørekort i forbindelse med sukkersyge                                                                 kr.     500,00

Ansøgning om invaliditetsskilt til bil                                                                                         kr.    350,00

Fritagelse for brug af sikkerhedssele                                                                                         kr.    350,00

Fritagelse for brug af styrthjelm                                                                                                 kr.    350,00

Faldskærmsattest                                                                                                                        kr.    500,00

Dykkerattest                                                                                                                                kr.    500,00

Attest Udvekslingsstudent                                                                                                           kr. 1.250,0

Attest Au-pair                                                                                                                               kr.    450,00

Attest Sommer Camp                                                                                                                   kr.    450,00

Ansøgning Montebello                                                                                                                 kr.    350,00

Adoptionsattest                                                                                                                             kr. 1.200,00

Attest ved lovlig udeblivelse i retten                                                                                            kr.    450,00

Kapitalpensionsattest, Livstruende/Kritisk sygdom                                                                     kr.    400,00

Danica Sundhedserklæring                                                                                                           kr.    700,00

Anlæggelse af kobberspiral                                                                                                           kr.    360,00