Priser

Priser

 

Oversigt over de ydelser, der ikke er fastsat af PLO (Praktiserende Lægers Overenskomst), men af lægehuset selv. Priserne er inkl. moms.

Der vil således være flere ydelser, der er egenbetaling for, men disse vederlag er fastsat af PLO og figurerer derfor ikke på nedenstående liste.

Prisændringer kan finde sted ved årsskiftet.   

 

 Kopi af journalmateriale afhængigt af, hvor mange sider, kan beløbe sig op til                           kr.    500,00
 Frihåndserklæring                                                                                       kr.    470,00
 Kørekortsattest mellem 17 – 69 år          kr.    400,00
 Fornyelse af kørekort i forbindelse med sukkersyge             kr.    500,00
 Ansøgning om invaliditetsskilt til bil                           kr.    350,00
 Fritagelse for brug af sikkerhedssele        kr.    437,50
 Fritagelse for brug af styrthjelm           kr.    437,50
 Faldskærmsattest      kr.    500,00
 Dykkerattest    kr.    500,00
 Udvekslingsstudent kr.  1250,00
 Attest Au-pair                                                                                                                               kr.   450,00 
 Attest Sommer Camp                                                                                                                     kr.   450,00 
 Ansøgning Montebello                                                                                                                 kr.   350,00 
 Adoptionsattest  kr. 1200,00 
 Attest ved lovlig udeblivelse i retten                                                                                            kr.   450,00 
 Kapitalpensionsattest, Livstruende/Kritisk sygdom                                                                     kr.   500,00 
 Danica Sundhedserklæring                                                                                                           kr.   700,00