Uddannelseslæger

Lægehuset i Morud deltager i videreuddannelsen af læger. Uddannelseslægerne er ansat 6-12 måneder af gangen og arbejder under supervision.
Det drejer sig om færdiguddannede læger, men med vekslende erfaring fra arbejdet i praksis. Ofte drejer det sig om læger der er på vej til at blive praktiserende læger. Vi bestræber os på at være et godt uddannelsessted for vore yngre kolleger og uddannelseslægerne bidrager til at vi har et godt fagligt fællesskab.

 

I øjeblikket er flg. uddannelseslæger tilknyttet Lægehuset:

 

 

 

Billede på vej

 

 

 

 Læge Christian Vestergaard
 IMG_0421  Læge Jakob Søgaard Juul
 IMG_0422  Læge Nikolaj Jangaard